Anthony Reynolds Gallery
 
Nobuko Tsuchiya
biography
Table Rabbit
2003
mixed media
160 x 160 x 270 cm

 
 
< Previous     Next >     12 / 15