Anthony Reynolds Gallery
 
Nobuko Tsuchiya
biography
Nike of Samothrace
2003
mixed media
180 x 80 x 75cm

 
 
< Previous     Next >     11 / 15