Anthony Reynolds Gallery
 
Nobuko Tsuchiya
biography
Jukebox Blanket
2005
mixed media
dimensions variable
installation view at Anthony Reynolds Gallery 2005
 
 
< Previous     Next >     1 / 15